XOLÍS DEL PALLARS, SCCL
Carrer de la Pobla, 3
Tel.: 973 664 330
Fax: 973 664 502
25650 ISONA (Pallars Jussà)